Thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng vào Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

    Bưu điện tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng cụ thể như sau:
         
Thời gian : 7h30 sáng Chủ nhật ngày 04 tháng 02 năm 2018
          Địa điểm: Hội trường Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Nếu cần biết thêm thông tin, ứng viên có thể liên hệ qua điện thoại, số máy 3922565 ( trong giờ hành chính)./.
       Lưu ý: Khi đi mang theo chứng minh thư nhân dân!

Tác giả bài viết: Bưu điện Tuyên Quang