Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về thu nộp hộ tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ

Theo đó, người vi phạm trật tự giao thông đường bộ có nhu cầu nộp tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ qua bưu điện có thể đăng ký sử dụng dịch vụ với cơ quan Công an bằng hình thức ghi và ký vào mặt sau tờ Biên bản vi phạm (bản cơ quan Công an lưu) hoặc đến bưu cục gần nhất cung cấp thông tin, nộp tiền và ký nhận trên giấy chứng nhận nộp tiền do bưu điện cung cấp. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chấp hành quy định pháp luật về nộp phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự giao thông đường bộ, cải cách thủ tục hành chính công. Thỏa thuận có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký kết. 

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về thu nộp tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ

 

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Tác giả bài viết: Đinh Bích Thảo