Bưu điện tỉnh Tuyên Quang triển khai dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ Bưu chính

Sở Tư pháp Tuyên Quang và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, ngày 14/06/2016, tại Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ Bưu chính giữa Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh.
Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện tỉnh cung ứng 02 loại dịch vụ cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp là: nhận, chuyển hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; Chuyển phát kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.


                                 

Tại Lễ ký kết, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Thược và Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Xuân Hùng cùng bày tỏ quyết tâm triển khai cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến người dân với chất lượng tốt nhất. Sở Tư pháp sẽ thường xuyên phối hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình cung cấp dịch vụ của Bưu điện để kịp thời chấn chỉnh chất lượng dịch vụ theo các nội dung đã thỏa thuận, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của công dân, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan Sở Tư pháp./.

Tác giả bài viết: Đinh Bích Thảo

Nguồn tin: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang