Bưu điện Tuyên Quang triển khai thu BHXH tự nguyện và BHYT của đối tượng tự đóng trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/10/2014, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chính thức ký kết hợp đồng đại lý thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và Bảo hiểm y tế (BHYT) của đối tượng tự đóng trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo hai đơn vị ký hợp đồng
Theo hợp đồng, Bưu điện Tuyên Quang sẽ làm đại lý thu cho BHXH tỉnh thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng thông qua hệ thống bưu điện và phát triển số đối tượng này trên toàn bộ địa bàn 6 huyện, 1 thành phố với 141 xã/phường của tỉnh Tuyên Quang. Các điểm thu được tổ chức đến tận xã, phường, thị trấn, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có tối thiểu một điểm thu.

 

Để đạt mục tiêu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH và trên 80% dân số tham gia BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc đa dạng hóa các loại hình đại lý thu trong đó có việc thu qua hệ thống Bưu điện Việt Nam là một trong những giải pháp tích cực thực hiện mục tiêu đề ra.

 

Tại lễ ký kết, Giám đốc BHXH Tuyên Quang đãthể hiện tin tưởng với những kinh nghiệm trong công tác thu hộ, chi hộ và mạng lưới rải khắp các xã phường của ngành Bưu điện, việc thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua hệ thống của bưu điện sẽ giúp người dân có thể nộp BHXH, BHYT nhanh chóng, dễ dàng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng xác định dịch vụ đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên hai ngành, nhất là giai đoạn bắt đầu triển khai và đề nghị hai đơn vị cần phải làm tốt công tác tuyên truyền về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng trên địa bàn tỉnh qua hệ thống bưu điện đến sâu rộng các tầng lớp nhân dân; khẩn trương tổ chức và tổ chức tập huấn có hiệu quả quy trình, nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đội ngũ nhân viên bưu điện theo quy định; đặc biệt, BHXH tỉnh sẽ giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho Bưu điện tỉnh hàng năm.

 

Phát biểu tại lễ ký, Lãnh đạo Bưu điện Tuyên Quang cam kết sẽ chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH tại địa phương trong quá trình triển khai; tập trung đầu tư bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất tại điểm thu; triển khai sâu, rộng ứng dụng CNTT, quy trình quản lý dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý dịch vụ của người dân và cơ quan BHXH.

Tác giả bài viết: Mai Đức Thành

Nguồn tin: tuyenquang.vnpost.vn