BƯU ĐIỆN TUYÊN QUANG THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN DỤNG

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch thi tuyển dụng chi tiết như sau:
       1. Địa điểm, thời gian thi:

           - Địa điểm: Tại Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

           - Thời gian thi: 13h00, ngày 28/05/2016.

       2. Nội dung thi:

        - Tổ chức thi viết về kiến thức chuyên môn, tin học, ngoại ngữ

 

        Bưu điện tỉnh thông báo để các ứng viên tham dự thi tuyển

        Trân trọng./.

 

Tác giả bài viết: Đinh Bích Thảo

Nguồn tin: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang