BẢNG KÊ BƯU GỬI KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN

STT SỐ HIỆU BƯU GỬI NGÀY GỬI BC CHẤP NHẬN HỌ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI  HỌ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI NHẬN NỘI DUNG LÝ DO HỦY BỎ HÌNH THỨC XỬ LÝ GHI CHÚ 
1 EB305041155VN 25/1/2016 Yên Sơn Bùi Thị Phương Nhi, An Tường TP Tuyên Quang Hoàng Thị Phương,  Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội   Không tìm thấy người  Người gửi  Tiêu hủy COD
2 EB305040968VN 21/1/2016 Yên Sơn Bùi Thị Phương Nhi, An Tường TP Tuyên Quang Nguyễn Văn Tân, Khu 8 Thị trấn hạ hòa Phú Thọ   Không tìm thấy người  Người gửi  Tiêu hủy COD
3 EB305040971VN 21/01/2016 Yên Sơn Bùi Thị Phương Nhi, An Tường TP Tuyên Quang Nguyễn Ngọc Ánh, Bắc Khu, Minh Châu, Yến Mỹ, Hưng Yên   Không tìm thấy người  Người gửi  Tiêu hủy COD
4 EV747938580VN 12/05/2016 Yên Sơn Ngân hàng VN Thịnh Vượng Phạm VĂn Hưởng Yên Sơn TQ THƯ Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
5 EV748541843VN 09/06/2016 Yên Sơn Ngân hàng VN Thịnh Vượng Phạm VĂn Hưởng Yên Sơn TQ THƯ Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
6 EB303949702VN 29/5/2016 Yên Sơn Dương VĂn Hiaans TQ Nguyễn Tuấn Anh, B43 Tổng cục V Bộ Công an thư Địa chỉ ko đầy đủ Tiêu hủy  
7 EV748186475VN 13/5/2016 DATAPOST Ngân hàng VN Thịnh Vượng Tống VĂn Huấn, An Tường TQ thư Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
8 EV747938559VN 12/05/2016 DATAPOST Ngân hàng VN Thịnh Vượng Nguyễn Khánh Tân, An Tường TQ thư Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
9 EV300457567VN 18/1/2016 T.Quang Vi Thị Thùy Trang, Quyết Thắng, Chiêu yên, Yên Sơn Ma Thị Đan, Bản Pước, xã Thổ Bình, Lâm Bình TQ GN Người gửi từ chối nhận lại Tiêu hủy  
10 EB305136649VN 24/7/2015 Chợ Xoan Nguyễn Ánh Tuyết Xóm 5, Trung Môn, Yên Sơn TQ Nguyễn Đức Mạnh, thôn Hồ Sen, Vĩnh Lợi, SD, TQ GN Người nhận từ chối nhậnh.Không tìm được người gửi Tiêu hủy  
11 EB305493977VN 21/10/2015 T.Quang Nguyễn Thị Bích Nhuận, tổ 5 Tân Hà Nguyễn Hùng, Phòng Công nghệ TT Bệnh Viện đa khao Thái Nguyên Thư Địa chỉ không đầy đủ, Hủy theo YC người gửi. Người gửi từ chối nhận lại Tiêu hủy  
12 EB304401104VN 08/06/2015 T.Quang Nguyễn Thị Nga, SN 12, Ngõ 195 Phan Thiết TQ Nguyễn Thị Mến, SN 17, Tổ 5 Tân Thanh, Điện Biên Phủ GN Người gửi từ chối nhận lại Tiêu hủy  
  EV748541843VN 09/06/2016 hcm Ngân hàng VN Thịnh Vượng Phạm Văn Hưởng, Yên Sơn thư Hủy theo YC người gửi    
13 RL734487189VN 16/7/2016 HCM   Daiichi Bùi Thị Như Nguyệt, tổ 37 Minh Xuân   Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
14 RQ721280795VN 12/09/2016 hcm   tỐNG văN TuẤN, An tường Yên Sơn TQ thư Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
15 RQ716124917 08/06/2015 HCM Cty Luật Nguyễn Khánh Tân, An Tường TQ thư Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
16 RQ712580859vn 19/3/2016 HCM HCM Cty Luật Nguyễn Hồng Trang, An Tường Ý thư Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
17 RQ712071808VN 29/2/2016 HCM Cty Luật Nguyễn Thị Nhung, Sông Lô 6, TQ thư Hủy theo YC người gửi Tiêu hủy  
18 RH306113057VN2/6/2015   T.Quang Lê Thị Ngân, Xóm 5 Trung Môn Trương Đăng Quảng, Thái Nguyên thư không tìm thấy người nhận.  Tiêu hủy  
19 RE303187957VN 23/2/2015 T.Quang Cao Tiến Dũng, tổ 23 Phan Thiết, TQ Nguyễn Thị Hoàng Yến, SN 02 TP HCM GN không tìm thấy người nhận, người gửi. Tiêu hủy  
20 RH307231792 20/12/2015 T.Quang Nguyễn Thị Yến Trung Môn Yên Sơn Tuyên Quang Phan Thu Hằng Tân Yên, Hàm Yên GN không tìm thấy người nhận, người gửi. Tiêu hủy COD

Tác giả bài viết: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang