Đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm
Sản phẩm cung cấp: 1. Đại lý bảo hiểm nhân thọ (Prevoir) - Dịch vụ đại lý bảo hiểm nhân thọ là dịch vụ bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Công ty TNHH BHNT Prévoir Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Prévoir Pháp, thiết kế riêng để cung cấp trên mạng lưới bưu cục của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.
- Sản phẩm thiết thực:

+  Bảo hiểm tử kỳ

+  Bảo hiểm liên kết đầu tư

+  Các sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ của các sản phẩm bảo hiểm trên

 

2. Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ (PTI)

 

- Dịch vụ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ là dịch vụ giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm thông qua mạng lưới bưu cục, điểm cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

- Sản phẩm thiết thực:

+  Bảo hiểm ô tô,

+  Bảo hiểm mô tô, xe máy,

+  Bảo hiểm con người,

+  Bảo hiểm bưu gửi quốc tế.
 

Đại lý bảo hiểm nhân thọ (Prevoir): Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, khách hàng không phải kiểm tra sức khỏe, phát hành hợp đồng ngay tại bưu cục, cung cấp tại hệ thống bưu cục trên toàn quốc.

Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ (PTI): Dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện.

Tác giả bài viết: BĐTQ

Nguồn tin: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang