Phát hàng thu tiền (COD)

Phát hàng thu tiền (COD)
Phát hàng Thu tiền (COD): Là dịch vụ đặc biệt được sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu chính mà người gửi có thể uỷ thác cho Vietnam Post thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hoá) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

Tác giả bài viết: BĐTQ

Nguồn tin: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang