EMS Hồ sơ xét tuyển

EMS Hồ sơ xét tuyển
Theo đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo, việc chuyển phát hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi Đại học, Cao đẳng hàng năm được chuyển phát thông qua dịch vụ EMS. Đây là loại hình dịch vụ chuyển phát nhanh EMS hồ sơ xét tuyển trọn gói có sử dụng dịch vụ báo phát ghi số và chuyển tiền.
* Đặc điểm dịch vụ :

Đây là loại hình dịch vụ chuyển phát nhanh EMS hồ sơ xét tuyển trọn gói có sử dụng dịch vụ báo phát ghi số và chuyển tiền.

  - Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo thông báo của Bộ Giáo dục - Đào tạo gồm:

           + Giấy chứng nhận kết quả thi đóng dấu đỏ của trường Đại học nơi thí sinh dự thi.

           + 1 Phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh.

           + Các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

Tác giả bài viết: BĐTQ

Nguồn tin: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang